Hva er hypnoterapi/hypnose?  

Hypnoterapi - det samme som hypnose - er en metode der vi henvender oss til ditt ubevisste sinn for å påvirke tankemønstre som skaper problemer for deg.  

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.  

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen eller du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til ). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker.  

Samarbeid mellom bevisst sinn (bl.a. fornuft og viljestyrke) og ubevisst sinn (bl.a. følelser og gammel programmering) gir resultater  

Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp.  

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.  

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, å bli røykfri eller på andre områder.  

Alle hypnose er selvhypnose  

Hypnose en helt naturlig sinnstilstand som vi alle er i flere ganger hver eneste dag. Og person A kan ikke hypnotisere person B, for all hypnose er pr. definisjon selv-hypnose. Med selv-hypnose menes at person A foreslår at person B gjør noe (trekke pusten, slappe av og la sinnet vandre, tenke på et eller annet, se for seg et eller annet, si noe til person A eller til seg selv osv.). Person B velger selv å følge disse forslagene eller å la det være. 

Styrkeforholdet vårt bevisste og ubevisste sinn

Som du metaforisk ser av isfjellet rett nedenfor: Vårt bevisste sinn med logikk og fornuft er på havoverflaten - mens vårt ubevisste sinner under vann på bildet - gjerne kan være opptil 19 ganger så sterkt. Det er med andre ord ikke så lett med ren viljestyrke å endre på gamle måter å gjøre ting på. Med hypnose er det enklere.